Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU

13. 2. 2013

V záhlaví uveďte jméno, příjmení, obor a do jaké skupiny v rámci DV patříte.

Hodina dramatické výchovy

 

Cílová skupina: např. 4. ročník ZŠ, škola s narušenými třídními vztahy (zde si stanovte, pro jakou cílovou skupinu bude určena vaše hodina DV)

 

Téma: např. mezilidské vztahy

 

Námět: např. pohádka o...

 

Čas: 45 minut

 

Očekávané výstupy: např. vstupuje do jednoduchých rolí

 

Učivo: např. základní předpoklady dramatického jednání – sociálně komunikační dovednosti,schopnost prezentace, reflexe

 

Průřezové téma:

v oblasti vědomostí, dovedností schopností (průřezová téma) - přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni

v oblasti postojů a hodnot  (průřezové téma) - pomáhá k utváření pozitivního(nezraňujícího) postoje k sobě samým a k druhým (vycházejte zde z RVP)

 

Metody: např. hraní rolí

 

Cíl hodiny:  např. vést žáky/ně k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učit je žít společně s ostatními lidmi

 

Pomůcky: např. čtvrtky,...

 

 

Struktura hodiny:

1.           např. rozhovor s dětmi o daném tématu  

2.           např. vyprávění pohádky

3.           např. reprodukce pohádky dětmi (střídavě každé dítě po jednotlivých větách)

4.           např. dramatizace pohádky  za použití verbální komunikace

5.           neverbální komunikace ve vyjadřování pocitů - strach, radost, smutek

6.           dramatizace pohádky pomocí neverbální komunikace

7.           zhodnocení hodiny a závěry z ní vyplývající

 

Inspirační zdroj:

např. kniha, ze které jste čerpali inspiraci pro sestavení vyučovací hodiny (pokud citujete knihu, pak citujte podle normy ISO 690)

 

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 29122
Měsíc: 139
Den: 2